პირველკლასელთა რეგიტრაცია

მოგესალმებით !
შპს „ქ. თბილისის საშუალო სკოლა ლამპარი“ იწყებს პირველკლასელთა მიღებას!
ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე, პირველკლასელთა მიღება განხორციელდება ელექტრონული განაცხადის საფუძველზე ( იხ. ფორმა);
განაცხადების საფუძველზე დარეგისტრირებული მოსწავლეების, საბუთების წარმოსადგენად დაინიშნება თარიღი, რომელსაც გაცნობებთ;
მშობელს, რომელიც ვერ შეძლებს დოკუმენტის ჩამოტვირთვას და განცხადების შევსებას, შეუძლია მოგვწეროს ქვემოთ ჩამოთვლილი მონაცემები და განაცხადის შევსებას უზრუნველყოფს სკოლის ადმინისტრაცია;
1) მშობლის სახელი , გვარი;
2) T – ნომერი;
3) მისამართი;
4) E – mail;
5) მოსწავლის სახელი , გვარი;
6) მოსწავლის პირადი ნომერი;
7) მოსწავლის დაბადების თარიღი
ელექტრონულ განაცხადს დამატებით უნდა ერთვოდეს: მოსწავლის დაბადების მოწმობისა და მშობლების (ან მშობლის) პირადობის მოწმობის ასლები ( ფოტოს სახით);
PS.აღნიშნული დიკუმენტები გამოგვიგზავნეთ სკოლის მესენჯერ ჯგუფში
საკონტაქტო ტელეფონები :
ნინო ქადაგიძე 599 40 88 05
დარეჯან ქადაგიძე 599 55-38-18
ხათუნა მეტრეველი 592 00-11-77
Facebook : სკოლა ლამპარი / School Lampari
E- mail : – lampari99@gmail.com
განაცხადის შესავსებად გადადით ლინკზე:
განცხადებას თან ერთვის:
• მოსწავლის დაბადების მოწმობა ( დედანი, ნოტარიულად დამოწმებული ასლი)
• მშობლების პირადობის ასლები ( დედა , მამა, მეურვე)
• ჯანმრთელობის ცნობა ( ფორმა 100 აცრებით)
• ორი ფოტოსურათი 3*4 -ზე
• სოციალურად დაუცველის მოწმობა ( არესბობის შემთხვევაში)
• დევნილის მოწმობა ( არსებობის შემთხვევაში)
P.S – ( ამ ეტაპზე, ელექტრონულად შევსების შემთხვევაში საკმარისი იქნება მოსწავლის დაბადების მოწმობისა და მშობლების ( მშობლის) პირადობის მოწმობის ასლები ფოტოს სახით) დანარჩენი საბუთების წარმოსადგენად დაინიშნება თარიღი, რომელიც გეცნობებათ. )
❗️❗️❗️ ელექტრონული განაცხადის შევსების შემდეგ დაუკავშირდით ადმინისტრაციის წარმომადგენელს.

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *