ინფორმაცია სკოლაში პანდემია Covid-19-ის გამოწვევების პარალელურად გატარებული ღონისძიებების თაობაზე.

1. სკოლის შემოსასვლელში განთავსებულია დეზობარიერი, ასევე სკოლის მთელ ტერიტორიაზე – შესასვლელში, სართულებზე – განთავსებულია ხელის სადეზინფექციო საშუალებები. 2. სკოლის სველი წერტილები უზრუნველყოფილია ცხელი წყლით, ერთჯერადი ხელსახოცებით, ტუალეტის ქაღალდითა და თხევადი საპნით 3. პირველ სართულზე დამატებით მოეწყო ხელსაბანი ნიჟარები. 4. სკოლაში სრულად ნახვა