წლის კალენდარი

2017-2018  სასწავლო წელი

სწავლის დაწყება, დამთავრება, დასვენების დღეები