სახელმძღვანელოები

                                                                                                       

                                                   სახელმძღვანელოები 2024-2025

 

  კლასი                                               

N საგანი               გამომცემლიბა           ავტორი

 

1 ქართული მერიდიანი წიგნი მაღლაკელიძე
მერიდიანი რვეული მაღლაკელიძე
2 მათემატიკა  Macmillan I-II    ნაწილი  
რვეული Macmillan რვეული  
3 ინგლისური Oxford phonics World             წიგნი               Kaj Schwermer
Oxford phonics World          რვეული               Kaj Schwermer
4 ბუნებისმეტყველება        ბაკურ სულაკაური წიგნი ბლიაძე
          ბაკურ სულაკაური
          რვეული
                      ბლიაძე
5 ხელოვნება დიოგენე რვეული კუნჭულია
6 მუსიკა „წყაროსთვალი“ წიგნი ოთიაშვილი
დატებითი ქართული ჩვენი ენა ქართული                მერიდიანი წიგნი მაღლაკელიძე
ქართული ტესტები       ტესტი ხულელიძე

 

 

 

 

 

 

 

II    კლასი                                               

N საგანი გამომცემლიბა           ავტორი

 

1 ქართული მერიდიანი წიგნი მაღლაკელიძე
მერიდიანი რვეული მაღლაკელიძე
2 მათემატიკა  Macmillan I-II    ნაწილი  
Macmillan რვეული  
3 ინგლისური     Macmillan Global Staje 1 წიგნი  
Global Staje 1 რვეული  
4 ბუნებისმეტყველება      ბაკურ სულაკაური I-II ნაწილი ბლიაძე, ბაღათურია
      ბაკურ სულაკაური რვეული ბლიაძე, ბაღათურია
5 ხელოვნება დიოგენე რვეული კუნჭულია
6 მუსიკა „წყაროსთვალი“ წიგნი ოთიაშვილი
დამატებითი

ქართული

ჩვენი ენა ქართული              მერიდიანი                    წიგნი მაღლაკელიძე
კლასგარეშე

წიგნის სამყარო

მერიდიანი                    წიგნი         მაღლაკელიძე
ქართული ენა

ტესტები წაკითხულის გააზრება და უნარ -ჩვევები

  ტესტი ფირცხალავა , ხაზარაძე

 

 

 

 

 

 

 

III    კლასი                                               

N საგანი გამომცემლიბა           ავტორი

 

 
1 ქართული მერიდიანი წიგნი მაღლაკელიძე  
მერიდიანი რვეული მაღლაკელიძე  
2 მათემატიკა  „ინტელექტი“ I-II-III  ნაწილი გოგიშვილი  
3 ინგლისური     Macmillan Give Me Five 2 წიგნი    
რვეული           Macmillan Give Me Five 2 რვეული    
5 რუსული შპს „21 საუკუნე“ წიგნი ბარსეგოვა დ 1  
შპს „21 საუკუნე“ რვეული ბარსეგოვა დ 1  
4 ბუნებისმეტყველება          „ინტელექტი“ I-II ნაწილი მ.ვარდიაშვილი  
         „ინტელექტი“ რვეული მ.ვარდიაშვილი  
5 ხელოვნება მერიდიანი I-II წიგნი ნ.მაჭარაშვილი  
მერიდიანი რვეული ნ.მაჭარაშვილი  
6 მუსიკა „ზენა“ წიგნი მამუკელაშვილი  
 
7 მე და საზოგადოება „სიდი“ I-II ნაწილი ნ.ტალახაძე  
„სიდი“ რვეული  I-II ნაწილი ნ.ტალახაძე  
დამატებითი

ქართული

ჩვენი ენა ქართული      მერიდიანი           წიგნი მაღლაკელიძე  
კლასგარეშე

წიგნის სამყარო

    მერიდიანი        წიგნი მაღლაკელიძე  
ქართული ენა

ტესტები წაკითხულის გააზრება და უნარ -ჩვევები

  ტესტი ფირცხალავა , ხაზარაძე  
მათ ვახანია   წიგნი ვახანია  

 

 

 

 

 

IV    კლასი                                               

N საგანი გამომცემლიბა           ავტორი

 

1 ქართული მერიდიანი წიგნი მაღლაკელიძე
მერიდიანი რვეული მაღლაკელიძე
3 მათემატიკა  „ინტელექტი“ I-II-III-IV ნაწილი გოგიშვილი
3 ინგლისური     Macmillan Give Me Five 3 წიგნი  
Give Me Five 3 რვეული  
5 ბუნებისმეტყველება        ინტელექტი წიგნი მ. ვარდიაშვილი
       ინტელექტი რვეული მ. ვარდიაშვილი
6 ხელოვნება მერიდიანი I-II  წიგნი მაჭარაშვილი
მერიდიანი რვეული მაჭარაშვილი
7 მუსიკა „წყაროსთვალი“ წიგნი ოთიაშვილი
8 მე და საზოგადოება „სიდი“ I-II ნაწილი ნ.ტალახაძე
„სიდი“ რვეული  I-II ნაწილი ნ.ტალახაძე
დამატ. ქართ ჩვენი ენა ქართული       მერიდიანი           წიგნი მაღლაკელიძე
კლასგარეშე

წიგნის სამყარო

    მაღლაკელიძე
ქართული ენა

ტესტები წაკითხულის გააზრება და უნარ -ჩვევები

  წიგნი ფირცხალავა , ხაზარაძე
დამატ.

მათ

ტესტები   წიგნი ვახანია

 

 

 

 

 

  კლასი                                               

N საგანი გამომცემლიბა           ავტორი

 

1 ქართული სწავლანი I-II ნაწილი ვ. როდონაია
ენის წიგნი სწავლანი წიგნი ვ. როდონაია
რვეული სწავლანი რვეული ვ. როდონაია
2 მათემატიკა  „ინტელექტი“ I-II-III ნაწილი გოგიშვილი
3 ინგლისური     Macmillan Globa Staje 4 წიგნი  
Globa Staje 4 რვეული  
5 რუსული შპს „21 საუკუნე“ წიგნი ბარსეგოვა დ 1
შპს „21 საუკუნე“ რვეული ბარსეგოვა დ 1
6 ჩვენი გარემო ( ბუნება)              შემეცნება წიგნი ლია  შალვაშვილი
7 ხელოვნება დიოგენე წიგნი ნ. კუნჭულია
8 ჩვენი საქართველო კლიო I-II ნაწილი ავთანდილაშვილი
კლიო რვეული ავთანდილაშვილი
9 მუსიკა „წყაროსთვალი“ წიგნი ოთიაშვილი
„წყაროსთვალი“ რვეული ოთიაშვილი
დამათ. ქართ ქართული ენა                წიგნი შანიძე, კვაჭაძე
მართლწერა     თვალთვაძე
დამატ.

 მათ.        მათ

ნურკი – V კლასი   წიგნი ნურკი-ტელგმა
ნურკი – VI  კლასი   წიგნი ნურკი-ტელგმა

 

 

 

 

 

VI    კლასი                                               

N საგანი გამომცემლიბა           ავტორი
1 ქართული სწავლანი წიგნი ვ. როდონაია
2 ლიტერატურა სწავლანი I-II ნაწილი ვ. როდონაია
  რვეული სწავლანი რვეული ვ. როდონაია
3 მათემატიკა  მაკ მილანი I-II    ნაწილი  
მაკ მილანი რვეული  
4 ინგლისური     Macmillan Globa Stage 5 წიგნი  
Globa Stage 5 რვეული  
5 რუსული შპს „21 საუკუნე“ წიგნი ბარსეგოვა დ 4
შპს „21 საუკუნე“ რვეული ბარსეგოვა დ 4
6 ჩვენი გარემო ( ბუნება) „შემეცნება“ I-II ნაწილი ლია შალვაშვილი
7 ხელოვნება დიოგენე წიგნი ნ. კუნჭულაია
8 ჩვენი საქართველო კლიო I-II ნაწილი ავთანდილაშვილი
კლიო რვეული ავთანდილაშვილი
9 მუსიკა „წყაროსთვალი“ I-II ნაწილი ოთიაშვილი
„წყაროსთვალი“ რვეული ოთიაშვილი
დამატებითი ქართული ქართული ენა      წიგნი შანიძე, კვაჭაძე

 

 

 

 

 

 

 

 

VII    კლასი                                               

N საგანი გამომცემლიბა           ავტორი

 

1 ქართული I – II   „სწავლანი“ წიგნი როდონაია
ენის წიგნი „სწავლანი“ წიგნი როდონაია
2 მათემატიკა  I – II   „ინტელექტი“ წიგნი ვეფხვაძე, გოგიშვილი
3 ინგლისური     Macmillan Gateway to the Word  A2 წიგნი  
რვეული  
4 რუსული „ არტანუჯი“ წიგნი ლორთქიფანიძე   ს-2    
„ არტანუჯი“ რვეული ლორთქიფანიძე   ს-2    
5 ისტორია „ლოგოს პრესი წიგნი სურგულაძე ,კეკელია
რვეული სურგულაძე ,კეკელია
6 გეოგრაფია I – II   „ბ. სულაკაური“ წიგნი ბლიაძე, კერესელიძე
„ბ. სულაკაური“ რვეული, რუკა ბლიაძე, კერესელიძე
7 ბიოლოგია „ბ. სულაკაური“ წიგნი ახვლედიანი, შათირიშვილი
8 ფიზიკა „საქართველოს მაცნე“ წიგნი ტურუში, შენგელია
9 მოქალაქეობა „დიოგენე“ წიგნი ნოზაძე, ბოჭორიშვილი
10 მუსიკა „ინტელექტი“ წიგნი ჩიკვაიძე
11 ხელოვნება   წიგნი მეხაშიშვილი
დამ.ქართ ქართული ენა   წიგნი შანიძე, კვაჭაძე
დამატ. მატემატიკა მათემატიკა   წიგნი საგინაშვილი, ბექაური
მათემატიკა                     I – II   წიგნი წულაია, წილოსანი

 

 

 

 

VIII    კლასი                                             

N საგანი გამომცემლიბა                 ავტორი

 

1 მშობლიური ენა და ლიტერატურა I-II  „სწავლანი“ წიგნი როდონაია
ენის წიგნი „სწავლანი“ წიგნი როდონაია
2 მათემატიკა  „ინტელექტი“ წიგნი ვეფხვაძე, გოგიშვილი
3 ინგლისური     Macmillan Gateway to the Word  B1 წიგნი  
რვეული  
4 რუსული „ 21-საუკუნე“ წიგნი ბარსეგოვა 8
რვეული ბარსეგოვა 8
5 ისტორია ლოგოს პრესი წიგნი სურგულაძე, კეკელია
რვეული სურგულაძე, კეკელია
6 გეოგრაფია „ბ. სულაკაური“ წიგნი ბლიაძე, ჭანტურია
რვეული ბლიაძე, ჭანტურია
7 მუსიკა „ინტელექტი“ წიგნი ჩიკვაიძე
8 ბიოლოგია              „ტრიასი“ I-II      წიგნი ზაალიშვილი
9 ხელოვნება დიოგენე“ წიგნი მეხაშიშვილი
10 ფიზიკა „საქართველოს მაცნე“ წიგნი ტუღუში, შენგელია
11 ქიმია „საქართველოს მაცნე“ წიგნი ბუთხუზი,ფაცაცია
12 მოქალქეობა „დიოგენე“ წიგნი ბაჩილავა
დამატებითი

ქართული

ქართული ენა     შანიძე, კვაჭაძე
დამატებითი მათემატიკა მათემატიკა     I-II  საგინაშვილი, ბექაური
მათემატიკა     I-II  წულაია, წილოსანი

 

 

 

I X   კლასი                                           

N საგანი        გამომცემლიბა     ავტორი

 

1 ქართული  ენა და ლიტერატურა „სწავლანი“ წიგნი I-II-III როდონაია
2 მათემატიკა  „ინტელექტი“ წიგნი I-II ვეფხვაძე, გოგიშვილი
3 ინგლისური     Macmillan Gateway to the Word  B1+ წიგნი  
რვეული  
4 რუსული „ბ. სულაკაური“ წიგნი კობერიძე  (რუსკი იაზიკ 9)
5 ისტორია ლოგოს პრესი წიგნი სურგულაძე ,კეკელია
რვეული
6 გეოგრაფია            „ბ. სულაკაური“      წიგნი ბლიაძე, ჭანტურია
რვეული ბლიაძე, ჭანტურია
7 ბიოლოგია „კლიო“ წიგნი სეხნიაშვილი
8 ფიზიკა „საქართველოს მაცნე“ წიგნი ტუღუში, შენგელია,ლომიძე
9 ქიმია „საქართველოს  მაცნე“ წიგნი ბუთხუზი, ფაცაცია
10 მოქალაქეობა „დიოგენე“ წიგნი ბაჩილავა, ლოსაბერიძე
11 ხელოვნება „კლიო“ წიგნი კლდიაშვილი, ღაღანიძე
12 მუსიკა „ინტელექტი“ წიგნი ჩიკვაიძე
დამატებითი

ქართული

ქართული ენა     შანიძე, კვაჭაძე
დამატებითი მათემატიკა მათემატიკა     წილოსანი

 

 

 

 

 

 

  კლასი                                                 

N საგანი გამომცემლიბა     ავტორი

 

1 ქართული  ლიტერატურა „სწავლანი“ წიგნი I-II-III როდონაია
2 მათემატიკა  „ინტელექტი“ წიგნი I-II ვეფხვაძე, გოგიშვილი
3 ინგლისური     Macmillan Gateway to the Word  B2 წიგნი  
რვეული  
4 რუსული „ არტანუჯი“ წიგნი ლორთქიფანიძე  ს 5
რვეული ლორთქიფანიძე  ს 5
5 ისტორია             „ლოგოს პრესი“ წიგნი I-II სურგულაძე ,კეკელია
6 გეოგრაფია „ბ. სულაკაური“            წიგნი ბლიაძე, ჭანტურია
7 ბიოლოგია „კლიო“ წიგნი სეხნიაშვილი
8 ფიზიკა „საქართველოს მაცნე“ წიგნი ტუღუში, შენგელია,ლომიძე
9 ქიმია „საქართველოს  მაცნე“ წიგნი ბუთხუზი, ფაცაცია
10 მოქალაქეობა „დიოგენე“ წიგნი ბაჩილავა, ლოსაბერიძე
11 სახ და გამ ხელოვნება „კლიო“ წიგნი კლდიაშვილი ღაღანიძე
დამატებითი

ქართული

ქართული ენა     შანიძე, კვაჭაძე
დამ. მაღ მათემატიკა       საგინაშვილი, ბექაური

 

 

 

 

 

XI    კლასი                                               

N საგანი გამომცემლიბა     ავტორი

 

1 ქართული „სწავლანი“ წიგნი როდონაია
2 მათემატიკა  „ინტელექტი“ წიგნი ვეფხვაძე, გოგიშვილი
3 ინგლისური     Macmillan Gateway to the Word  B2+ წიგნი  
რვეული  
4 რუსული „ არტანუჯი“ წიგნი ლორთქიფანიძე  ს 6
რვეული ლორთქიფანიძე  ს 6
5 ბიოლოგია „ლაშა არსენაშვილი“ წიგნი ზაალიშვილი, ზარდიაშვილი
6 ისტორია „დიოგენე“ წიგნი ახმეტელი სადუნიშვილი
7 საქართველოს ისტორია „დიოგენე“ წიგნი ახმეტელი სადუნიშვილი
8 მოქალაქეობა „დიოგენე“ წიგნი ბაჩილავა, ლოსაბერიძე
9 გლობალური გეოგრაფია „ბ. სულაკაური“ წიგნი ბლიაძე, სეხნიაშვილი
10 ფიზიკა „საქ. მაცნე“ წიგნი ტუღუში შენგელია
11 ქიმია „საქ. მაცნე“ წიგნი ბუთხუზი , ფაცაცია
დამატებითი მათემატიკა ქართული ენა მალთრწერა „ამც“   ხაჭვანი, სახეჩიძე
მათ. დამ მათემატიკა     საგინაშვილი, ბექაური

 

 

 

 

 

 

 

 

XII    კლასი                                          

N საგანი        გამომცემლიბა   ავტორი

 

1 ქართული „მერიდიანი“ მაღლაკელიძე
2 მათემატიკა  „ინტელექტი“ ვეფხვაძე, გოგიშვილი
3 ინგლისური „pearson“ Activate  B1+
4 რუსული „ არტანუჯი“ ლორთქიფანიძე  ს 7
5 საქართველოს და მსოფლიოს

ისტორია

“ბ.სულაკაური” სანიკიძე. ფირცხალავა
6 სპორტი ———————– —————————
7 არჩევითი ———————– —————————
8 სამოქალაქო უსაფრთხოება და თავდაცვა „სიდი“ ნ. ტალახაძე