სახელმძღვანელოები

                                                                                                       

                                                        სახელმძღვანელოები 2021-2022

                                                                        კლასი                                               

N საგანი        გამომცემლიბა           ავტორი

 

1 ქართული მერიდიანი I-II ნაწილი მაღლაკელიძე
  რვეული მერიდიანი   მაღლაკელიძე
2 მათემატიკა  „ინტელექტი“ I-II-III ნაწილი გოგიშვილი
  რვეული „ინტელექტი“ რვეული გოგიშვილი
3 ინგლისური ბაკურ სულაკაური             წიგნი Kristina Cajo Andel.
  რვეული ბაკურ სულაკაური          რვეული Kristina Cajo Andel.
4 ბუნებისმეტყველება              ინტელექტი წიგნი მ. ვარდიაშვილი
  რვეული              ინტელექტი           რვეული მ. ვარდიაშვილი
5 ხელოვნება მერიდიანი რვეული მაჭარაშვილი
6 მუსიკა „წყაროსთვალი“ წიგნი ოთიაშვილი
დამატებითი

ქართული

ჩვენი ენა ქართული              მერიდიანი           წიგნი მაღლაკელიძე

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II    კლასი                                               

N საგანი        გამომცემლიბა           ავტორი

 

1 ქართული მერიდიანი I-II ნაწილი მაღლაკელიძე
  რვეული მერიდიანი I-II ნაწილი მაღლაკელიძე
2 მათემატიკა  „ინტელექტი“ I-II- III ნაწილი გოგიშვილი
  რვეული „ინტელექტი“ I-II ნაწილი გოგიშვილი
3 ინგლისური ბაკურ სულაკაური წიგნი Kristina Cajo Andel.
  რვეული ბაკურ სულაკაური რვეული Kristina Cajo Andel.
4 ბუნებისმეტყველება              ინტელექტი I-II ნაწილი მ. ვარდიაშვილი
  რვეული              ინტელექტი რვეული მ. ვარდიაშვილი
5 ხელოვნება მერიდიანი რვეული მაჭარაშვილი
6 მუსიკა „წყაროსთვალი“ წიგნი ოთიაშვილი
დამატებითი

ქართული

ჩვენი ენა ქართული              მერიდიანი           წიგნი მაღლაკელიძე
კლასგარეშე   წიგნი ბელა სარია
კითხვისა და წერის უნართა განვითარებისათვის   ტესტები ბელა სარია
ქართული ენა

ტესტები წაკითხულის გააზრება და უნარ -ჩვევები

  ტესტი ფირცხალავა , ხაზარაძე
დამატ.

მათ

           მათემატიკა   წიგნი ვახანია

 

 

 

 

III    კლასი                                               

N საგანი        გამომცემლიბა           ავტორი

 

1 ქართული მერიდიანი I-II ნაწილი მაღლაკელიძე
  რვეული მერიდიანი I-II ნაწილი მაღლაკელიძე
2 მათემატიკა  „ინტელექტი“ I-II-III  ნაწილი გოგიშვილი
3 ინგლისური ბაკურ სულაკაური I-II ნაწილი Kristina Cajo Andel.
  რვეული ბაკურ სულაკაური I-II ნაწილი Kristina Cajo Andel.
4 რუსული შპს „21 საუკუნე“ წიგნი        ბარსეგოვა დ 1
  რვეული შპს „21 საუკუნე“ რვეული        ბარსეგოვა დ 1
5 ბუნებისმეტყველება              „ინტელექტი“ I-II ნაწილი მ.ვარდიაშვილი
  ბუნებისმეტყველება „ინტელექტი“ რვეული მ.ვარდიაშვილი
6 ხელოვნება მერიდიანი I-II წიგნი ნ.მაჭარაშვილი
  რვეული მერიდიანი რვეული ნ.მაჭარაშვილი
7 მუსიკა „წყაროსთვალი“ წიგნი ოთიაშვილი
  მუსიკა “წყაროსთვალი“ რვეული ოთიაშვილი
8 მე და საზოგადოება „სიდი“ I-II ნაწილი ნ.ტალახაძე
  რვეული „სიდი“ I-II ნაწილი ნ.ტალახაძე
დამატებითი

ქართული

ჩვენი ენა ქართული              მერიდიანი           წიგნი მაღლაკელიძე
კლასგარეშე   წიგნი ბელა სარია
კითხვისა და წერის უნართა განვითარებისათვის   ტესტები ბელა სარია
ქართული ენა

ტესტები წაკითხულის გააზრება და უნარ -ჩვევები

  ტესტი ფირცხალავა , ხაზარაძე
მათ ვახანია   წიგნი ვახანია

 

 

IV    კლასი                                               

N საგანი        გამომცემლიბა           ავტორი

 

1 ქართული მერიდიანი I-II ნაწილი მაღლაკელიძე
  რვეული მერიდიანი I-II ნაწილი მაღლაკელიძე
3 მათემატიკა  „ინტელექტი“ I-II-III-IV ნაწილი გოგიშვილი
4 ინგლისური ბაკურ სულაკაური I-II ნაწილი Kristina Cajo Andel.
  რვეული ბაკურ სულაკაური რვეული Kristina Cajo Andel.
5 რუსული შპს „21 საუკუნე“ წინი       ბარსეგოვა დ 2
  რვეული შპს „21 საუკუნე“ რვეული     ბარსეგოვა დ 2
6 ბუნებისმეტყველება              ინტელექტი წიგნი მ. ვარდიაშვილი
  ბუნებისმეტყველება              ინტელექტი რვეული მ. ვარდიაშვილი
7 ხელოვნება მერიდიანი I-II  წიგნი მაჭარაშვილი
  ხელოვნება მერიდიანი რვეული მაჭარაშვილი
8 მუსიკა „წყაროსთვალი“ წიგნი ოთიაშვილი
  რვეული „წყაროსთვალი“ რვეული ოთიაშვილი
9 მე და საზოგადოება „სიდი“ I-II ნაწილი ნ.ტალახაძე
  რვეული „სიდი“ I-II ნაწილი ნ.ტალახაძე
დამატებითი

ქართული

ჩვენი ენა ქართული       მერიდიანი           წიგნი მაღლაკელიძე
კლასგარეშე   წიგნი ბელა სარია
კითხვისა და წერის უნართა განვითარებისათვის   ტესტები ბელა სარია
ქართული ენა

ტესტები წაკითხულის გააზრება და უნარ -ჩვევები

  წიგნი ფირცხალავა , ხაზარაძე
დამატ.

მათ

ტესტები   წიგნი ვახანია

 

 

             კლასი                                               

N საგანი        გამომცემლიბა           ავტორი

 

1 ქართული სწავლანი I-II ნაწილი ვ. როდონაია
2 ენის წიგნი სწავლანი წიგნი ვ. როდონაია
  რვეული სწავლანი რვეული ვ. როდონაია
3 მათემატიკა  „ინტელექტი“ I-II-III ნაწილი გოგიშვილი
4 ინგლისური ბაკურ სულაკაური I-II ნაწილი Boka Lekaj Lubina
  რვეული ბაკური სულაკაური I-II ნაწილი Boka Lekaj Lubina
5 რუსული შპს „21 საუკუნე“ წიგნი    ბარსეგოვა დ 3
  რვეული შპს „21 საუკუნე“ რვეული    ბარსეგოვა დ 3
6 ჩვენი გარემო ( ბუნება)              შემეცნება წიგნი ლია  შალვაშვილი
7 ხელოვნება დიოგენე წიგნი ნ. კუნჭულია
8 ჩვენი საქართველო კლიო I-II ნაწილი ავთანდილაშვილი
  რვეული კლიო რვეული ავთანდილაშვილი
9 მუსიკა „წყაროსთვალი“ წიგნი ოთიაშვილი
  რვეული „წყაროსთვალი“ წიგნი ოთიაშვილი
დამათ. ქართ ქართული ენა                           წიგნი შანიძე, კვაჭაძე
კითხვისა და წერის უნართა განვითარებისათვის   ტესტები ბელა სარია
დამატ.

 მათ.        მათ

 

ნურკი – V კლასი

  წიგნი ნურკი-ტელგმა
  ნურკი – VI  კლასი   წიგნი ნურკი-ტელგმა
 

 

 

 

 

VI    კლასი                                               

N საგანი         გამომცემლიბა           ავტორი
1 ქართული სწავლანი წიგნი ვ. როდონაია
2 ლიტერატურა სწავლანი I-II ნაწილი ვ. როდონაია
  რვეული სწავლანი რვეული ვ. როდონაია
3 მათემატიკა  „ინტელექტი“ I-II-III ნაწილი გოგიშვილი
4 ინგლისური ბაკურ სულაკაური I-II ნაწილი Boka Lekaj Lubina
  რვეული ბაკურ სულაკაური რვეული Boka Lekaj Lubina
5 რუსული შპს „21 საუკუნე“ წიგნი      ბარსეგოვა დ 4
  რვეული შპს „21 საუკუნე“ რვეული      ბარსეგოვა დ 4
6 ჩვენი გარემო ( ბუნება) „შემეცნება“ I-II ნაწილი ლია შალვაშვილი
7 ხელოვნება დიოგენე წიგნი ნ. კუნჭულაია
8 ჩვენი საქართველო კლიო I-II ნაწილი ავთანდილაშვილი
  რვეული კლიო რვეული ავთანდილაშვილი
9 მუსიკა „წყაროსთვალი“ I-II ნაწილი ოთიაშვილი
  მუსიკა „წყაროსთვალი“ რვეული ოთიაშვილი
დამატ.

ქართ

ქართული ენა                        წიგნი შანიძე, კვაჭაძე
კითხვისა და წერის უნართა განვითარებისათვიის   ტესტი ბელა სარია
დამ   მათემატიკა მათემატიკა   წიგნი საგინაშვილი, ბექაური
მათემატიკა   წიგნი

I-II

წულაია, წილოსანი

 

 

 

VII    კლასი                                               

N საგანი        გამომცემლიბა         ავტორი

 

1 ქართული I – II   „სწავლანი“ როდონაია
  ენის წიგნი „სწავლანი“ როდონაია
2 მათემატიკა  I – II   „ინტელექტი“ ვეფხვაძე, გოგიშვილი
3 ინგლისური სულაკ New buildind Bridge ჯაფარიძე
  ინგლისური (რვეული) სულაკ  New buildind Bridge ჯაფარიძე
4 რუსული „ არტანუჯი“ ლორთქიფანიძე   ს-2    ( არაა არჩეული)
  რუსული  (რვეული) „ არტანუჯი“ ლორთქიფანიძე   ს-2    ( არაა არჩეული)
5 ისტორია „დიოგენე“ ლორთქიფანიძე
  ისტორია რვეული, რუკები „დიოგენე“ ლორთქიფანიძე
6 გეოგრაფია I – II   „ბ. სულაკაური“ ბლიაძე, კერესელიძე
  გეოგრაფია რვეული, რუკები „ბ. სულაკაური“ ბლიაძე, კერესელიძე
7 ბიოლოგია „ბ. სულაკაური“ ახვლედიანი, შათირიშვილი
8 ფიზიკა „დიოგენე“ ტატიშვილი
9 მოქალაქეობა „დიოგენე“ ნოზაძე, ბოჭორიშვილი
დამატებქართული ქართული ენა                      წიგნი შანიძე, კვაჭაძე
დამატ. მატემატიკა მათემატიკა წიგნი საგინაშვილი, ბექაური
მათემატიკა        I – II   წიგნი წულაია, წილოსანი

 

 

 

 

 

 

 

VIII    კლასი                                             

N საგანი        გამომცემლიბა               ავტორი

 

1 მშობლიური ენა და ლიტერატურა I-II  „სწავლანი“ როდონაია
  ენის წიგნი „სწავლანი“ როდონაია
2 მათემატიკა  „ინტელექტი“ ვეფხვაძე, გოგიშვილი
3  ინგლისური სულაკაური ჯაფარიძე ,  New Building Bridges 8
   ინგლისური  (რვეული) სულაკაური ჯაფარიძე ,  New Building Bridges 8
4 რუსული „ 21-საუკუნე“ ბარსეგოვა 8
  რუსული  (რვეული) „ 21-საუკუნე“ ბარსეგოვა 8
5 ისტორია „დიოგენე“ ახმეტელი, ლორთქიფანიზე
  ისტორია  (რვეული) „დიოგენე“ ახმეტელი, ლორთქიფანიზე
6 გეოგრაფია „ბ. სულაკაური“ ბლიაძე, ჭანტურია
7 ბიოლოგია I-II      „ტრიასი“ ზაალიშვილი
8 ფიზიკა „საქართველოს მაცნე“ ტუღუში, შენგელია
9 ქიმია „საქართველოს მაცნე“ ბუთხუზი,ფაცაცია
10 მოქალქეობა „დიოგენე“ ბაჩილავა
დამატებითი

ქართული

ქართული ენა              შანიძე, კვაჭაძე
დამატებითი მათემატიკა მათემატიკა   I-II  საგინაშვილი, ბექაური
მათემატიკა   I-II  წულაია, წილოსანი

 

 

 

 

I X   კლასი                                           

N საგანი        გამომცემლიბა   ავტორი

 

1 ქართული  ენა და ლიტერატურა „სწავლანი“ I-II-III როდონაია
2 მათემატიკა  „ინტელექტი“ I-II ვეფხვაძე, გოგიშვილი
3 ინგლისური “ბაკურ სულაკაური ჯაფარიძე
4 რუსული ( არ გამოცვლილა)_ „ არტანუჯი“ ლორთქიფანიძე   ს-4
5 ისტორია „დიოგენე“ ახმეტელი
6 გეოგრაფია „ბ. სულაკაური“ ბლიაძე, ჭანტურია
  რვეული „ბ. სულაკაური“ ბლიაძე, ჭანტურია
7 ბიოლოგია „კლიო“ სეხნიაშვილი
8 ფიზიკა „საქართველოს მაცნე“ ტუღუში, შენგელია,ლომიძე
9 ქიმია „საქართველოს  მაცნე“ ბუთხუზი, ფაცაცია
10 ხელოვნება „კლიო“ კლდიაშვილი, ღაღანიძე
11 მუსიკა „ინტელექტი“ ჩიკვაიძე
12 სამოქალაქო „დიოგენე“ ბაჩილავა, ლოსაბერიძე
დამატებითი

ქართული

ქართული ენა              შანიძე, კვაჭაძე
ქართული მალთრწერის წესები და სავარჯიშოები   თვალთვაძე
დამატებითი მათემატიკა მათემატიკა ალგებრა თოფურია
მათემატიკა გეომეტრია თოფურია
         

 

 

 

 

 

  კლასი                                                 

N საგანი        გამომცემლიბა   ავტორი

 

1 ქართული  ლიტერატურა „მერიდიანი“ მაღლაკელიძე
2 მათემატიკა  „ინტელექტი“ ვეფხვაძე, გოგიშვილი
3 ინგლისური „pearson“ Activate A 2    Carolyn Barrachought
4 რუსული „ არტანუჯი“ ლორთქიფანიძე  ს 5
  რუსული  (რვეული) „ არტანუჯი“ ლორთქიფანიძე  ს 5
5 ისტორია „ბ. სულაკაური“ სანიკიძე, ფირცხალავა
  ისტორია (რვეული) „ბ. სულაკაური“ სანიკიძე, ფირცხალავა
6 გეოგრაფია „ბ.სულაკაური“ ბლიაძე, ჭანტურია
7 ბიოლოგია „ტრიასი“ ზაალიშვილი
8 ფიზიკა „ინტელექტი“ გედენიძე, ლაზარაშვილი
9 ქიმია „ინტელექტი“ ვარდიაშვილი
10 სამოქალაქო „კლიო“ თ.ბრეგვაძე, პეტრიაშვილი
დამატებითი

ქართული

ქართული ენა I-II ნაწილი              შარაშენიძე
„ქართული ენა და მართლწერა „ 2018 წ.   ჭელიძე სახეჩიძე ხაჭვიანი

 

 

 

 

 

 

XI    კლასი                                               

N საგანი        გამომცემლიბა   ავტორი

 

1 ქართული „მერიდიანი“ მაღლაკელიძე
2 მათემატიკა  „ინტელექტი“ ვეფხვაძე, გოგიშვილი
3 ინგლისური „pearson“ Activate  B1
4 რუსული „ არტანუჯი“ ლორთქიფანიძე  ს 6
  რუსული ( რვეული) „ არტანუჯი“ ლორთქიფანიძე  ს 6
5 ბიოლოგია „ტრიასი“ ზაალიშვილი
6 ისტორია „ბ. სულაკაური“ სანიკიძე,ფირცხალავა
7 გლობალური გეოგრაფია „ბ. სულაკაური“ ბლიაძე, ლაზარაშვილი
8 ფიზიკა „ინტელექტი“ გედენიძე, ლაზარაშვილი
9 ქიმია „ინტელექტი“ ვარდიაშვილი
დამატებითი მათემატიკა ვემზადებით გამოცდებისთვის ამოცანების კრებული XII კლასელებისათვის და აბიტურიენტებისათვის   გოგიშვილი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII    კლასი                                          

N საგანი        გამომცემლიბა   ავტორი

 

1 ქართული „მერიდიანი“ მაღლაკელიძე
2 მათემატიკა  „ინტელექტი“ ვეფხვაძე, გოგიშვილი
3 ინგლისური „pearson“ Activate  B1+
4 რუსული „ არტანუჯი“ ლორთქიფანიძე  ს 7
5 საქართველოს და მსოფლიოს

ისტორია

“ბ.სულაკაური” სანიკიძე. ფირცხალავა
6 სპორტი ———————– —————————
7 არჩევითი ———————– —————————
8 სამოქალაქო უსაფრთხოება და თავდაცვა „სიდი“ ნ. ტალახაძე