მე- 5 მეორე კლასის მოსწავლეებს პედაგოგმა ანა ბიჩელაშვილმა ჩაუტარა ღია გაკვეთილი თემაზე " რას ამზადებენ მატყლისაგან საქართველოში".  მოსწავლეებმა მოიძიეს ინფორმაცია და კლასში განახორციელეს პრაქტიკული სამუშაო.