მე - 8 კლასში ბიოლოგიაში ჩატარდა საკლასო კონფერენცია თემაზე: "ენდოკრინული სისტემის მნიშვნელობა ადამიანის ორგანიზმისათვის" მოსწავლეებმა კარგად  გაართვეს თავი აღნიშნულ თემას და წარმოადგინეს კედლის გაზეთები.

 

 

მე-9 კლასის მოსწავლეებმა ჩაატარეს პრეზენტაცია თემაზე: " რადიაცია და ჯანმრთელობა"

 

მე-5 კლასმა წარმოადგინა კონფერენცია თემაზე : " კონტინენტები და ოკეანეები" მოსწავლეებმა მოიძიეს მასალები შექმნეს კედლის გაზეთი და წარადგინეს კლასის წინაშე.