ისტორიის გაკვეთილზე "თერგდალეულთა გზა' IX კლასის მოსწავლეებმაც გაიარეს. იმსჯელეს თანამედროვე საქართველოს პრობლემებზე, გამოწვევებსა და საჭირბოროტო საკითხებზე.  აღადგინეს 1877 წლის ჟურნალი "ივერია" და შეეცადნენ წარმოედგინათ თუ რა საკითხებს გააშუქებდა "ივერია" 140 წლის  შემდეგ.