შპს " ქ. თბილისის საშუალო სკოლა ლამპარის მე- 9 კლასისი მოსწავლეებმა, მონაწილეობა მიიღეს პროექტში "დარგე ხე, გაამწვანე გარემო"

ვრცლად ...

 

წესრიგის დაცვა

 

 

SWOT ანალიზი