მოსამზადებელი ჯგუფი

შპს "ქ. თბილისის საშუალო სკოლა ლამპარი"

აცხადებს 5  წლის ასაკის მოსწავლეთა მიღებას მოსამზადებელ ჯგუფში

ჩვენი მიზანია:

1. მოსწავლის სკოლისთვის მზაობის უზრუნველყოფა და სკოლის გარემოში ადვილად ადაპტირების ხელშეწყობა

2. მოსწავლის სოციალურ-ემოციური შემოქმედებითი, შემეცნებითი და ფიზიკური განვითარება.

3. ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული ურთიერთობების დამყარება

 

აღნიშნული მიზნების მისაღწევად ვიმუშავებთ შესაბამისი ადაპტირებული პროგრამებით.

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: 599 55-38-18  / დარეჯან ქადაგიძე/

მოსამზადებელი ჯგუფი

შპს "ქ. თბილისის საშუალო სკოლა ლამპარი"

აცხადებს 5  წლის ასაკის მოსწავლეთა მიღებას მოსამზადებელ ჯგუფში

ჩვენი მიზანია:

1. მოსწავლის სკოლისთვის მზაობის უზრუნველყოფა და სკოლის გარემოში ადვილად ადაპტირების ხელშეწყობა

2. მოსწავლის სოციალურ-ემოციური შემოქმედებითი, შემეცნებითი და ფიზიკური განვითარება.

3. ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული ურთიერთობების დამყარება

 

აღნიშნული მიზნების მისაღწევად ვიმუშავებთ შესაბამისი ადაპტირებული პროგრამებით.

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: 599 55-38-18  / დარეჯან ქადაგიძე/

2017-2018 სასწავლო წლისათვის I კლასელთა მიღება დაიწყო

შპს " ქ. თბილისის საშუალო სკოლა ლამპარი" იწყებს I კლასელთა განაცხადების მიღებას 2017-2018 სასწავლო წლისათვის.