კონფერენცია " დიდი ფიზიკოსები და თანამედროვეობა"

კ  ო  ნ  ფ  ე  რ  ე  ნ  ც  ი  ა

X კლასში ჩატარდა კონფერენცია თემაზე : დიდი ფიზიკოსები და თანამედროვეობა" მოსწავლეებმა ისაუბრეს ტექნიკურ მიღწევებზე რომლებსაც საფუძველი ჩაუყარეს  გენიალურმა ფიზიკოსებმა ეს პროგრესი შეუძლებელი იქნებოდა ა. აინშტაინის; ა. ამპერის; ნ. ტესლად და სხვათა გარეშე.  ნიკოლას ტესლას იდეს  მოეხდინა სამყაროს განათება სადენების გარეშე დღესაც აქტუალურია. 

     მოსწავლეების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იყო საინტერესო და გამოიწვია დისკუსია ამის გამო შემაჯამებელი

გაკვეთილი ჩატარდა მაღალ დონეზე.

 

 

ჭადრაკის ტურნირი

შპს "ქ. თბილისის საშუალო სკოლა ლამპარში ჩატარდა სასკოლო ტურნირი ჭადრაკში. გამარჯვებულ მოსწავლეებს გადაეცათ დიპლომები.  წარმატებული მოჭადრაკეები მონაწილეობას მიიღებეს " საქართველოს  მოსწავლეთა შორის ჩასატარებელ ტურნირში.

 

 

 

,,წვიმის მოყვარული კაცი“

4 /2 კლასის მოსწავლეების მონაწილეობით მოეწყო ღონისძიება "წვიმის მოყვარული კაცის მიხედვით". მოზარდებმა თავად შექმნეს მოთხრობის ორიგინალური ვერსია და გამოთქვეს ინიციატივა გაეცოცხლებინათ იგი სცენაზე. სპექტაკლმა მოსწავლეებში მრავალფეროვანი უნარ-ჩვევების განვითარებას შეუწყო ხელი.

 

პედაგოგი : ეკატერინე ურიადმყოფელი