მე- 5 მეორე კლასის მოსწავლეებს პედაგოგმა ანა ბიჩელაშვილმა ჩაუტარა ღია გაკვეთილი თემაზე " რას ამზადებენ მატყლისაგან საქართველოში".  მოსწავლეებმა მოიძიეს ინფორმაცია და კლასში განახორციელეს პრაქტიკული სამუშაო.

 

    

 

წესრიგის დაცვა

 

საქმისწარმოების წესი

 

SWOT ანალიზი

 

სასკოლო სასწავლო გეგმა 2016-2017