ქართული ენა და ლიტერატურა

მაკა გველესიანი
Email: Tel: 598-58-19-80

 მათემატიკა

ლია ცნობილაძე
Email: Tel: 593-96-17-10

უცხო ენა

ლელა ივანიძე
Email: Tel: 591-33-17-73

საბუნებისმეტყველო

ქეთი სარალიძე
Email: Tel: 591-93-42-06

ესთეტიკის

თამუნა ყველაშვილი
Email: Tel: 551-81-50-80


კათედრების დებულება

(ხელმისაწვდომია თანამშრომლებისთვის)