სკოლაში მოქმედებს საშაბათო სკოლა მესამედან მეათე კლასის ჩათვლით. მეცადინეობები ტარდება მათემატიკაში ქართულსა და ინგლისურში. გამოცდილი და სერთიფიცირებული პედაგოგები მუშაობენ საოლიმპიადე და არასაპროგამო მასალებზე დაყრდნობით, რაც ხელს უწყობს აღნიშნულ საგნებში ცოდნის გაღრმავებას, ასევე ლოგიკური აზროვნებისა და არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის განვითარებას.

მომსახურება ფასიანია.