პროექტი " დარგე ხე, გაამწვანე გარემო"

შპს " ქ. თბილისის საშუალო სკოლა ლამპარის მე- 9 კლასისი მოსწავლეებმა, მონაწილეობა მიიღეს პროექტში "დარგე ხე, გაამწვანე გარემო"

ვრცლად ...

კედლის გაზეთებისა და კონფერენციების კვირეული

წლის დასაწყისში დაიგეგმა კედლის გაზეთებისა და კონფერენციების კვირეულები და თითოეული კათედრისათვის გამოიყო გაზეთების გამოსაფენი სივრცე და შესაბამისი დრო. პედაგოგებმა პირველი სემესტრის განმავლობაში ჩაატარეს საკლასო კონფერენციები და კედლის გაზეთების პრეზენტაციები, რომელშიც მონაწილეობას იღებდა თითქმის ყველა მოსწავლე. გამოავლინეს გამარჯვებულები და მოამზადეს სასკოლო კვირეულებისათვის.

პრეზენტაციები 22 იანვრიდან 23 თებერვლის ჩათვლით გაიმართა.

მონაწილეთა შეფასებისას ყურადღება ექცეოდა მასალის მრავალფეროვნებას, საინტერესოდ გადმოცემასა და პრეზენტაციის უნარების ფლობას. შეფასების სქემის მიხედვით მოსწავლეებს მიენიჭათ სარეიტინგო ქულები.

ვრცლად ...