საკორექციო ჯგუფები

სკოლაში მოქმედებს საკორექციო ჯგუფები სხვადასხვა საგნებში, იმ მოსწავლეებისთვის, რომელთაც ესაჭიროებათ დახმარება პროგრამული მასალის დაძლევაში, ან სხვადასხვა მიზეზების გამო ჩამორჩნენ პროგრამას. დამატებითი მეცადინეობა ტარდება კვირაში ერთხელ. მომსახურება უფასოა.