რეიტინგული სისტემა

რეიტინგული სისტემა

    მშობლებთან, მოსწავლეებთან და პედაგოგებთან შეთანხმებით, მათი უშუალო მონაწილეობით და რეკომენდაციებით შემოღებულ იქნა და დაინერგა მოსწავლეთა შეფასების რეიტინგული სისტემა.

    რეიტინგის დადგენა და მოსწავლის შეფასების დადგენა ხდება არა მხოლოდ აკადემიური მოსწრებით, არამედ მის მიერ განხორციელებული დამატებითი აქტივობებით. როგორც სასკოლო თუ სკოლის გარეშე კონკურსებში და ოლიმპიადებში მონაწილეობით და მიღწევებით, ასევე მისი დისციპლინით.

რეიტინგული სია